ཚོང་རྫས་གནས་ཚུལ།
ཁྲི་ཙེ་བཞི་ཅན་གྱི་ཤོག་བུ།

ཨང་སྒྲིག编号:002

རིགས།类型:ཤོག་བུའི་རིགས།

ཆེ་ཆུང་།规格:ཁྲི་ཙེ་བཞི་ཅན།

རྒྱུ་ཆ།材质:ཤིང་རིགས་རྒྱུ་ཆ་ལས་བཟོས་པ།

མདོག颜色:དཀར་བོ། སེར་སྐྱ།

རིམ་པ།等级:ཀོན་ནན་རྟགས་ཅན།

དྲ་ཚིག་རིན་གོང་།价格:120.00~180.00

བཙོང་ཟིན་པ།销量:12

详细说明
评论(0)