རྒན་པད་དཀར་འབངས་ཀྱི་འབྲུ་ཚའི་ཡིག་གཟུགས་བརྙན་ཐུང་།

པད་དཀར་འབངས། སྒྲིག་སྦྱོར་བ་ཧེ་རམ་པ།
2019-12-02

རྒན་པད་དཀར་འབངས་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དཔེ་ཁྲིད་བརྙིས་རིས་གསར་བ།阅读 12639
分享
写下你的评论吧