བུད་མེད་ཡིག་བྲིས་པ་དཔལ་སྒྲོན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་བརྩམས་ཆོས།

ཡིག་བྲིས་པ། དཔལ་སྒྲོན། རྩོམ་སྒྲིག་པས།
2016-12-11

བོད་ལྗོངས་ཕན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་གི་བུད་མེད་ཡིག་བྲིས་པ་དཔལ་སྒྲོན་གྱི་བརྩམས་ཆོས།阅读1849
分享
写下您的评论吧