པོ་ཏ་ལར་བཞུགས་པའི་གནའ་དཔེ་གཅིག

དྲ་གཉེར་ཧེ་རམ་པས་བཀོད།
2015-11-24

    གཤམ་གྱི་གནའ་དཔེ་འདི་ནི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་མི་དབང་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱག་དཔེ་རྩ་ཆེན་ཏེ་བསྟན་བཅོས་བཻ་ནག་ཅེས་བྱ་བའི་མ་ཕྱི་ཡིན།
阅读 1216
分享
写下你的评论吧