༄༅།།བོད་ཤོག་གི་བྱུང་རབས།

བདེ་ཆེན་སྒྲོལ་དཀར།
2015-11-06


        བོད་ཤོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་རིང་།དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟར་ན། བོད་ཁམས་སུ་བོད་ཤོག་མ་བྱུང་བའི་སྔོན་དུ་ཤིང་ཤུན་དང་།རྡོ་ལེབ། ཕྱུགས་རིགས་ཀྱི་སོག་རུས། པང་ལེབ། སྨྱུག་ལེབ། ལུག་ལྤགས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ཡི་གེ་འབྲི་བར་བཤད། དུས་ཡུན་རིང་བའི་འཚོ་བའི་ལག་ལེན་ཁྲོད་དུ་ཤོག་བུ་བཟོ་སྟངས་གསར་དུ་བཏོད་ཅིང་།ཕྱིས་སུ་རིམ་བཞིན་ལག་རྩལ་ཇེ་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཤོག་བཟོའི་ལག་རྩལ་གྲུབ།


阅读 935
分享
写下你的评论吧